Yeni Doğan Yoğun Bakım  - Medar Hastaneleri

Tarih & Saat Seçiniz

  Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

  Yeni Doğan Yoğun Bakım

  Yeni Doğan Yoğun Bakım

  Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre,her yıl dünyada 7 milyon civarı perinatal ölüm gerçekleşmektedir.Bu ölümlerin 5 milyon kadarı ise doğumdan sonraki ilk 7 gün içerisinde gözlenmektedir.Araştırmaların ortaya koyduğu başka bir hazin sonuç ise yaşanan bu ölümlerin 5.5 milyon kadarının önlenebilir nitelikte olmasıdır.

  Tüm yenidoğan ölümlerinin başlıca nedenleri arasında(yüzde 80'i),prematürelik,düşük doğum ağırlığı,enfeksiyon,asfiksi ve doğum travması yer almaktadır.

  Avrupe ülkelerinde 1970'liyıllarda başlatılmış olan yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinin özelleştirilmesi ve ayrı bir dal olarak önem kazanması süreci hemen hemen aynı dönemlerde ülkemizde de ses getirmeye başlamıştır.Özellikle son 15-20 yıldır yenidoğan yoğun bakım üniteleri ve bu ünitelerde çalışacak personel istihdamına özen gösterilmiştir.

  Yenidoğan ve takibi başlı başına bir dal olup,alanında ehil kişiler tarafından hizmet planlaması yapılmakta ve kaliteli doğru bakım hizmeti sağlanmaktadır.

  Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri'nin öneminin tartışılmayacağı dönemde hastanemiz,alanında uzman bir kadro ile gerekli ekip ve ekipmanlar ile 13 yataklı hizmete açılmıştır.

  Günümüzde erken veya zamanında gerçekleşecek her doğum için doğumun gerçekleşeceği kurumda,yeni doğan yoğun bakım ünitesinin varlığı büyük önem taşımaktadır.Doğum öncesi ve sonrasında annenin ve bebğin en uygun takibi de bu şekilde gerçekleştirilir.Olabilecek en iyi transport anne karnında sağlanacağından,doğum sonrası bebeğin ihtiyaç halinde başka bir kuruma nakli,hem aileyi hem de bebeği yıpratıcı bir etkendir.

  Kadın doğum ekibimizle birlikte dayanışma içerisinde yürüttüğümüz gebelik takiplerimiz mevcuttur.Gebelik süresince ilgili komplikasyonlardoğrultusunda yenidoğana yaklaşım planlamaları yapılmaktadır.Riskli gebelerde aile ile dayanışma içinde yol alınmaktadır.

  Yenidoğan yoğun bakım ünitemize sadece hastanede doğan bebekler değil,aynı zamanda yoğun bakım ihtiyacı olan ve başka bir durumda doğmuş olan bebeklerde kabul edilmektedir.İl içerisinde veya çevre illerden yapılan bu sevkleri kendi ambulansımız,yoğun bakım ekibimiz ve transport küvözümüzle sağlamaktadır.

  Hastanemizde doğumu gerçekleşen yeni doğanlarımıza,gelişebilecek komplikasyonlar açısından,ihtiyaç dahilinde yoğun bakım şartlarında gözlem sağlanmaktadır.Böylelikle anne yanında gelişebilecek problemler için devamlı olarak bakım olanağı sunulmaktadır.

  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, doğumhane ve ameliyathane gibi iki stratejik ve ilgili alanla yakın mesafelerde yer almaktadır.

  Ünitemizde;

  • Düşüm doğum ağırlıklı bebekler(750 gr ve altındaki)
  • Prematüre doğan bebekler (erken doğan bebekler)
  • Solunum sistemi hastalıkları
  • Sindirim sistemi hastalıkları
  • Doğumsal yeni doğan hastalıkları
  • Yeni doğan Konvülziyonu
  • Hiperbilirubinemi ve exchange transfüsyonu (sarılık, ışık tedavisi, kan değişimi)
  • Yeni doğan beslenme sorunları gibi yeni doğan dönemine özgü her türlü vaka takibi ve tedavisi yapılmaktadır.

  Yatış süresince, her bebeğimizin yoğun bakım değerlendirmeleri haricinde enfeksiyon kontrolü açısından da günlük takipleri yapılmaktadır. Enfeksiyon kontrol hemşireliği ile birlikte yürütülen bu takiplerde sorun yaşanmamıştır.

  Yatış süresince her bebeğimizin topuk kanı, aşı, hormon ve diğer tetkiksel takipleri, ROP (prematürlerde retinopati; göz muayenesi) muayeneleri, ultrason takipleri ve günlük genel değerlendirmeleri yapılmaktadır.

  Gerekli görülen her hususta hasta yönlendirmesi ve tedavisi düzenlenmekte, ailelere bilgi verilmektedir.