TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Özel Medar Hastaneleri olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Her bir hastanemizi işleten tüzel kişilerin unvanlarına aşağıda yer verilmektedir.

Hastane/İşleten Tüzel Kişilik:

Özel Medar Hastanesi Gölcük / Özel Seygöl Aile Sağlık Hizmetleri İlaç San. ve Tic. A.Ş

Özel Medar Hastanesi Sakarya / Ecesu Özel Sağlık İnşaat Termal Turizm Tic. A.Ş.

Özel Medar Hastanesi Gebze / Gebzetıp Özel Sağlık Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim San. ve Tic. A.Ş

Özel Medar Hastanesi Ataşehir/İstanbul Gelişim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş

Özel Medar Tıp Merkezi İzmit / Özel Seygöl Aile Sağlık Hizmetleri İlaç San. ve Tic. A.Ş

 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özel Medar Hastaneleri tarafından hazırlanmıştır. 

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Özel Medar Hastaneleri olarak sunduğumuz hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimizden en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, hizmetlerimize yönelik size özel imkanların sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

İşbu onay metni, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Özel Medar Hastaneleri tarafından sunulan hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılmasına, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması  için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin hizmet satış ,reklam, tanıtım, kampanya , promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime  ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir. Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’Nİ ve işbu TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ’Nİ okuduğumu, anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda tarafıma ticari reklamlar ve elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum