MiSYONUMUZ 

Medar Hastaneleri’nin misyonu, toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmek için, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini çağın gerektirdiği şekilde kaliteli ve ekonomik olarak sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Sunduğu sağlık hizmetleriyle, hasta, hasta yakını ve çalışanların memnuniyetini sağlamayı ilke edinen, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak ekibi ve alt yapısıyla nitelikli sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olmak. 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • İnsana Saygılı,

  • Kurumsal kimlik yapısı bilincinde,

  • Eşitlik ilkesine tamamen bağlı,

  • Açık, şeffaf,

  • Güven veren,

  • Yaratıcı düşünen,

  • Kişiye ve çözüme odaklı,

  • Sürekli iyileştirme yaparak, devamlı gelişen bir yapının en iyi temsilcisi olmaktır.