Ziyaret ve Refakat Politikası
 

Refakat Politikası

 1. Yataklı kliniklerde hastanın yanında sadece 1 refakatçi kalabilir 2. Refakatçi ücrete tabidir, 2.refakatçiye sadece yemek hizmeti sunulmaktadır.
 2. Her hasta odasında bir refakatçi koltuğu bulunmaktadır. Birim portörü tarafından akşam belli saatlerde açılır, sabahta toplanır.
 3. Refakatçiler hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım edebilir. 
 4. Tüm yoğun bakım birimlerinde refakatçi bulundurulmamaktadır.
 5. Hastaların diyetleri özeldir, hastaneye dışarıdan yiyecek, içecek veya meyve getirilmemelidir.
 6. Hastane içerisinde cep telefonları sessiz moduna getirilmelidir.
 7. Yerlere çöp atılmamalıdır.
 8. Hastane içerisinde kesinlikle sigara içilmemelidir.
 9. Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır 
 10. Hastanenin verdiği yemek dışında hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir 
 11. Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 12. Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır
 13. Refakatçiler el hijyenine dikkat etmelidir.
 14. Hastanın bulunduğu yer ve eşyalar temiz tutulmalı ve zarar verilmemelidir
 15. Dilek ve öneriler servis sorumlu hemşiresine bildirilmeli veya dilek ve öneri kutusunda bulunan anketlere yazılmalıdır.

Ziyaret Politikası

 1. Hastanemizde ziyaret saatleri; her gün 10:00-22:00 saatleri arasındadır.   ( Yoğun bakımların ziyaret saatleri ve süresi birime özgüdür.)
 2.  Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 10-15 dakika)
 3. Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.
 4. Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 5. Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır.
 6. Hasta ziyaretinde el hijyenine dikkat edilmelidir.
 7. Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 8. Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
 9. Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir.
 10. Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 11. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 12.  Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 13. Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
 14. Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir.  
 15. Hastanın kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumları dikkate alınarak, bölüm/servis hemşiresi ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir, özen gösterilmelidir.
 16. Hastaların diyetleri özeldir, hastaneye dışarıdan yiyecek, içecek veya meyve getirilmemelidir.
 17. Hastane içerisinde cep telefonları sessiz moduna getirilmelidir.
 18. Yerlere çöp atılmamalıdır.
 19. Hastane içerisinde kesinlikle sigara içilmemelidir.
 20. Hastanın ameliyat olduğu gün mümkünse hasta ziyaret edilmemelidir.
 21. Hastanın bulunduğu yer ve eşyalar temiz tutulmalı ve zarar verilmemelidir.
 22. Dilek-öneri ve şikayetlerinizi zemin katta bulunan hasta hakları birimimize iletebilir veya dilek-öneri kutusunda bulunan anketlere yazabilirsiniz.
 23. Hastalara getirdiğiniz canlı çiçekler birim sorumlusunun uygun gördüğü bir alanda muhafaza edilir.
 24. Çocuk Hasta Ziyaretçi Düzenlemesi
 • Çocuk hastalar; kardeş ve arkadaşları tarafından Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla (Covid-19 tanısı dışındaki hastalar) ziyaretine izin verilir.
 • Hastalık/temas öyküsü olan ( ateş, döküntü, burun akıntısı, öksürük vs.)  çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.
 • Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enfeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde bir sakınca yoktur.
 • Yetişkin refakatinde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde ziyarette bulunabilir.
 • Herhangi bir salgın durumunda ( toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.