Banner-aside

Taş Hastalıkları: Böbrek ve idrar yolu taşları önemli bir sağlık sorunu olma özelliği taşımaktadır. Taşlar zamanında tespit edilerek tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarının bozulmasına ve böbrek yetmeliklerine neden olabilmektedir.

Hastanemizde aşağıdaki hastalıkların medikal ve cerrahi tedavileri yapılmaktadır.

Prostatın Plazma Kinetik (Bipolar) Teknolojisi ile Kapalı Prostat Ameliyatları (TUR yöntemi) ve açık ameliyatları yapılmaktadır.
Prostat Kanseri tanı ve tedavileri; Fizik muayene bulgusu olan ve PSA (prostat kanser tarama testi) yüksekliği olan hastalarda Ultrason Eşliğinde Lokal Anestezi Altında Prostat Biyopsileri yapılmaktadır.
Tüm Üriner Sistem Taş Hastalıkları (böbrek taşları, böbrek kanal taşları, mesane taşları) Holmium Laser Teknolojisi ile Kapalı Yöntemlerle (PCNL, RIRS-Flexble URS, Rijit URS, Sistolototomi) ameliyatları yapılmaktadır.
Mesane Tümörlerinin Plazma Kinetik (Bipolar) Teknolojisi ile Kapalı Ameliyatları (TUR yöntemi) yapılmaktadır.
Sünnet ve İnmemiş Testis ameliyatları yapılmaktadır.
Sertleşme problemleri, iktidarsızlık, erken boşalma tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
drar Yolları Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
Tüm Üriner Sistemin (böbrekler, mesane, penis, testis) yaralanmalarının ve travmalarının ameliyatları yapılmaktadır.
Erkeklerde kısırlık, varikosel tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Hastanemizde Spermiyogram yapılmaktadır. Hastanemizde Varikoselektomi ameliyatları yapılmaktadır.
Üroloji polikliniğine muayene için gelirken;

Aç karnına ve idrar kesesi dolu olarak geliniz.
Varsa eski tahlil ve filmlerinizi getiriniz.
Varsa daha önce rahatsızlığınız ile ilgili kullandığınız ilaçların kutularını veya reçetesini getiriniz.

Doktorlarımız

Tuncay Şafak

Op. Dr. Tuncay Şafak

Üroloji (Bevliye)

Medar Sakarya