Üroloji (Bevliye)  - Medar Hastaneleri

Tarih & Saat Seçiniz

  Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

  Üroloji (Bevliye)

  Üroloji (Bevliye)

  Üroloji idrar yollarının ve erkeklerde üreme organlarının yapısı, hastalıkları ve tedavileriyle uğraşan cerrahi bilim dalıdır. Ürolojinin diğer adı Bevliyedir.

  Prostat Büyümesi: Erkeklere özgü, yaşa bağlı en önemli sağlık sorunlarından birisi prostat büyümesidir. 50 yaş üstü her 100 erkekten 60'ında görülür. Sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, ani idrar hissi, idrarın kuvvetinde ve kalınlığında azalma, kesik kesik idrar yapma gibi durumlar prostat büyümesiyle ilgili olabilir. Bu belirtilerden yola çıkılarak yapılacak tahlil ve muayenelerle prostat büyümesi saptanabilmektedir.

  Prostat Kanseri: Erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Yaşla birlikte görülme sıklığı artış gösterir. 50 yaş üstü her erkeğin hiç bir idrar yapma sıkıntısı olmasa dahi yılda bir kez üroloji uzmanına prostat muayenesi olması ve kan tahlili yaptırması gereklidir. Ailede (baba, dede, amca) prostat kanseri öyküsü olanlarda 40 yaş üstü kontrolleri önerilmektedir.

  İdrarda Kanama (Hematüri): İdrarda kan görülmesi veya idrar tahlilinde kan saptanması genellikle böbrek ve mesane taşları, idrar yolları tümörleri, idrar yolları iltihapları gibi hastalıklarla ilgili olabilir. Gerekli tahlil ve tetkikler yapılarak kanamanın yeri ve nedeni saptanmalıdır.

  Taş Hastalıkları: Böbrek ve idrar yolu taşları önemli bir sağlık sorunu olma özelliği taşımaktadır. Taşlar zamanında tespit edilerek tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarının bozulmasına ve böbrek yetmeliklerine neden olabilmektedir.

  Hastanemizde aşağıdaki hastalıkların medikal ve cerrahi tedavileri yapılmaktadır.

  • Prostatın Plazma Kinetik (Bipolar) Teknolojisi ile Kapalı Prostat Ameliyatları (TUR yöntemi) ve açık ameliyatları yapılmaktadır.
  • Prostat Kanseri tanı ve tedavileri; Fizik muayene bulgusu olan ve PSA (prostat kanser tarama testi) yüksekliği olan hastalarda Ultrason Eşliğinde Lokal Anestezi Altında Prostat Biyopsileri yapılmaktadır.
  • Tüm Üriner Sistem Taş Hastalıkları (böbrek taşları, böbrek kanal taşları, mesane taşları) Holmium Laser Teknolojisi ile Kapalı Yöntemlerle (PCNL, RIRS-Flexble URS, Rijit URS, Sistolototomi) ameliyatları yapılmaktadır.
  • Mesane Tümörlerinin Plazma Kinetik (Bipolar) Teknolojisi ile Kapalı Ameliyatları (TUR yöntemi) yapılmaktadır.
  • Sünnet ve İnmemiş Testis ameliyatları yapılmaktadır.
  • Sertleşme problemleri, iktidarsızlık, erken boşalma tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
  • drar Yolları Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
  • Tüm Üriner Sistemin (böbrekler, mesane, penis, testis) yaralanmalarının ve travmalarının ameliyatları yapılmaktadır.
  • Erkeklerde kısırlık, varikosel tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Hastanemizde Spermiyogram yapılmaktadır. Hastanemizde Varikoselektomi ameliyatları yapılmaktadır.

  Üroloji polikliniğine muayene için gelirken;

  • Aç karnına ve idrar kesesi dolu olarak geliniz.
  • Varsa eski tahlil ve filmlerinizi getiriniz.
  • Varsa daha önce rahatsızlığınız ile ilgili kullandığınız ilaçların kutularını veya reçetesini getiriniz.

  Bu Bölüme Ait Doktorlarımız