Psikoloji  - Medar Hastaneleri

Tarih & Saat Seçiniz

  Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

  Psikoloji

  Psikoloji

  Psikoterapi, içimizde bir yerlerde yığılan ve çoğu kez altında ezildiğimiz bu katmanların teker teker ele alınmasıdır. Es geçtiğimiz duygularımıza, önceden beri zihnimizin bir yerlerinde bizi rahatsız eden düşüncelerimize, bizi heyecanlandıran hayallerimize, aruzumuza kulak vermeyi öğreniriz. Psikoterapi, kendimize kendi içimizden bakmayı deneyimlediğimiz bir süreçtir.

  Psikoterapi İle Hedeflediklerimiz

  • Kişinin duygu,düşünce ve davranışlarının farkında olmasını sağlamak
  • Kişinin başkalarının duygu,düşünce ve davranışlarını anlama kapasitesinin arttırmak ve buna uygun davranış geliştirmek.
  • Kişinin kendini anlama kapasitesini arttırmasına yönelik ilerleme kaydetmek
  • Daha nitelikli kişilerarası ilişkiler yaşaması yolundaki engelleri kaldırmak
  • Dış odaklı sistemden iç odaklı bir sisteme geçmeye sağlamak
  • Daha olgun ve dingin bir ruh durumuyla yaşamdan alınan tadı arttırmak.

  Çocuk, Ergen Ve Bireysel Destek Hizmetleri

  • Anne-baba tutumları
  • Çocuk odaklı aile terapileri
  • Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  • Çocukluk çağı sorunları(Kardeş kıskançlığı,uyumsuzluk,okul fobisi...)
  • Ders başarısızlığı
  • Ergenlik ve gençlik dönemi ruhsal sorunları
  • Kognitif(bilişsel) ve davranışçı terapi uygulamaları
  • Obsesif-kompulsif bozukluk(takıntılar ve tekrarlar)
  • Özel öğrenme güçlüğü
  • Depresyon
  • Sınav kaygısı
  • Boşanma süreci
  • Altını ıslatma(Enürezis)
  • Dışkı kaçırma(Endoprezis)
  • İletişim sorunları
  • Çocukların davranış ve okul sorunları
  • Sorun çözme stratejisi
  • Yeni evlenme dönemi
  • İş-özel hayat arasındaki dengesizlikler

  Uygulanan Testler

  • WISC-R(Zeka testi)
  • Mini mental durum muayenesi
  • MMPI (Kişilik testi)
  • Çocuk değerlendirme testleri
  • ÖÖG(Özel öğrenme güçlüğü testleri

  Bu Bölüme Ait Doktorlarımız