Verilen Hizmetler;

Unstabil anjia pektoris tedavisi
Miyokard enfarktüsü
Kalp yetmezlikleri
Ritim bozuklukları