Banner-aside

Ani felç geçiren hastalar
Ciddi solunum yetmezliği olan hastalar
Vital fonksiyonları bozulan ve/veya bozulması beklenen zehirlenme vakaları,
Genel vücut travması geçiren hastalar (trafik kazaları, iş kazaları, yüksekten, düşme vs.)
Sinir sistemi hastalığı olanlar