Beyin ve Sinir Cerrahisi  - Medar Hastaneleri

Tarih & Saat Seçiniz

  Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

  Beyin ve Sinir Cerrahisi

  Beyin ve Sinir Cerrahisi

  Nöroşirürji bölümünde rutin ameliyatlar yanında bilgi, teknoloji ve beceriklilik açısından özellik isteyen nöroşirürji ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.

  Verilen Hizmetler;

  • Kliniğimizde yapılmakta olan beyin ile ilgili operasyonlar
  • Kafa travmaları ve beyin yaralanmaları(diffüz aksonal yaralanma, beyin parenkim yaralanmaları), kazalara bağlı beyin kanamaları (Travmatik selebral hemorajileri), kafa tası tümörleri, menenjiomalar, gliomalar, beyin kanamaları, beyin karıncıklarında sıvı toplanması(hidrosefali),araknoid kistler, saçlı deri veya deri altı kitleleri, saçlı derideki yağ bezeleri.
  • Omurga ve omurilik hastalıkları ile ilgili operasyonlar
  • Boyun fıtıkları/servikal disk hastalıkları (laser ve microcerrahi yöntemleriyle), bel omurga kanalı darlığı (lomber stenozis),omurilik tümörleri (spinal kord tümörleri), omurgadaki kırıkların konservatif ve cerrahi yöntemle tedavileri, başın arka tarafındaki deri sinirinin sıkışması (occipital nevralji), omurga dengesizlikleri (spinal instabilite), beyincik fıtıkları (chiari malformasyonları), boyun, sırt ve bel, omurga kırık-çıkıkları(spinal fraktür ve dislokasyonlar)
  • Periferik sınırlar ile ilgili operasyonlar
  • Sinir sıkışmaları; el bileği (karpal tünel sendromu), dirsek (ulnar sinir tuzaklanması), diz yanı (peroneal sinir tuzaklanması) ve sinir kesilerinin tamiri.
  • Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde yapılan ameliyatlar ve tedaviler
  • Omurga ve omurilik cerrahisi ameliyatları
  • Mikrodiskektomi yöntemi ile bel fıtığı ve boyun fıtığı operasyonları
  • Bel kaymasının cerrahi tedavisi
  • Boyunda omurilik kanalı darlığı
  • Siyatik tedavileri
  • Omurgaiomurilik kanal darlığı
  • Omurilik su birikimleri
  • Beyincik fıtıkları; Chiari Malformasyon ameliyatları
  • Full endoskopik sistemle bel ve boyun fıtığı ameliyatları

  Beyin ve Omurilik Tümörlerinin Ameliyatı

  • Beyin tümörleri
  • Menengiomlar
  • Beyine sıçrayan tümörler
  • Omurilikteki tümörler
  • Sinir tümörlerinin ameliyatları

  El, Kol ve Bacaklardaki Sinir Sıkışmalarının Ameliyatları

  • Bilekte sinir sıkışması: Karpal Tünel Sendromu
  • Dirsekteki sinir sıkışması: Ulnar Tuzak Sendromu
  • Diz altındaki sinir sıkışması: Peroneal Sinir Tuzak Nöropatisi Ameliyatları

  Beyinde Su Birikimi:Hidrosefali

  • Hidrosefali
  • Lumboperitoneal Şant Ameliyatları

  Omurga ve Kafa Travmasındaki Ameliyatlar

  • Beyin İçi Kanamalar: Ekstradural ve Subdural Hematomlarda
  • Kafatası Kırıklarının Cerrahi Tedavisi: Çökme kırıkları
  • Kafatasındaki ameliyat ve kırıklara bağlı şekil bozukluklarının düzeltilmesi: Kranioplasti Ameliyatı

  Bu Bölüme Ait Doktorlarımız