Acil Servis  - Medar Hastaneleri

Tarih & Saat Seçiniz

  Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

  Acil Servis

  Acil Servis

  Hastanemiz acil servis ünitesinde 24 saat acil tıp konusunda deneyimli hekimler tarafından hizmet verilmektedir. Kısa süreli müşahedeler, yoğun bakım ön hazırlığı, travma ve genel yaralanmalar gibi tüm acil müdahalelerin başarıyla uygulanacak deneyimli kadro ve gerekli teknik donanım hastanemiz acil servisinde mevcuttur.

  Modern tıbbi cihaz ve yatak başı monitörleri ile donatılmış olan acil servisimizde 24 saat boyunca laboratuvar tahlillerinin ve radyoloji tetkiklerin yapılması mümkündür. Hastanemiz acil servisine başvuruda bulunan her hasta, acil servis doktoru ve hemşiresi tarafından değerlendirilmekte, uygun tetkik ve tedavisi hemen yapılmakta, konsültasyon gerekiyorsa ilgili branş hekiminin zaman kaybetmeksizin duruma müdahale etmesi sağlanmaktadır.

  Acil servis ünitesi, ilk müdahale için her türlü ekipmana, doktora ve teknisyen kadrosuna sahip ambulans hizmetleri ile desteklenmektedir. Hastaneye gelen acil çağrı ile 24 saat göreve hazır durumda olan ambulans ekibi, derhal harekete geçmektedir. Hastaya ulaşıldığı zaman gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra en güvenli ve seri şekilde hastaneye transferi sağlanmaktadır.

  Bu Bölüme Ait Doktorlarımız