Banner-aside

Daha nitelikli kişilerarası ilişkiler yaşaması yolundaki engelleri kaldırmak
Dış odaklı sistemden iç odaklı bir sisteme geçmeye sağlamak
Daha olgun ve dingin bir ruh durumuyla yaşamdan alınan tadı arttırmak.

Çocuk, Ergen Ve Bireysel Destek Hizmetleri

Anne-baba tutumları
Çocuk odaklı aile terapileri
Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Çocukluk çağı sorunları(Kardeş kıskançlığı,uyumsuzluk,okul fobisi...)
Ders başarısızlığı
Ergenlik ve gençlik dönemi ruhsal sorunları
Kognitif(bilişsel) ve davranışçı terapi uygulamaları
Obsesif-kompulsif bozukluk(takıntılar ve tekrarlar)
Özel öğrenme güçlüğü
Depresyon
Sınav kaygısı
Boşanma süreci
Altını ıslatma(Enürezis)
Dışkı kaçırma(Endoprezis)
İletişim sorunları
Çocukların davranış ve okul sorunları
Sorun çözme stratejisi
Yeni evlenme dönemi
İş-özel hayat arasındaki dengesizlikler

Uygulanan Testler

WISC-R(Zeka testi)
Mini mental durum muayenesi
MMPI (Kişilik testi)
Çocuk değerlendirme testleri
ÖÖG(Özel öğrenme güçlüğü testleri

Doktorlarımız

Betül Yücel

Uzm. Psk Betül Yücel

Psikoloji

Medar Gölcük

Çocuk Değerlendirme Ve Dikkat Testleri -Burdon dikkat testi -Frakfurter - d2 testi -Porteus Zeka Testi -Bender Gestalt Görsel Algı Testi -Frostik Görsel Algı Testi -Ankara Gelişim Envanteri -Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Kullanılan Diğer Klinik Testler: -Minnesota İş Doyum Ölçeği -Beck Kaygı Envanteri