Banner-aside
Kardiyolojik tanı konulabilen hastalıklar nelerdir?

Doğumsal Kalp Hastalıkları

Siyanozlu (morarmalı), siyanozsuz(morarmasız) doğumsal kalp hastalıkları bu bölümde değerlendirilir.
Atrial Septal Defekt, Ventriküler Septal Defekt, Fallot Tetralojisi, Ebstein Anomalisi, Biluspid Aortik Valu bunlardan sadece birkaçıdır.
 

Romatizmal Kalp Hastalıkları

Mitral darlığı, Mitral yetmezliği, Aorta darlığı, Aorta yetmezliği, Triluspid darlık ve yetmezliği bunlardan birkaçıdır.
 

Hipertansif Kalp Hastalığı

Koroner Arter Hastalıkları

Kronik Stabl Angina, Unstable Angina, Q Dalgalı ve Q Dalgasız (ST Segment yükselmesi ve yükselmesiz Akut Myokard) İnfarktüsü bu grupta yer alır.
 

Kardiyomyopatiler(Hipertrofik,Drate,İskemik Kardiyomyopati)

Myokardiler

Periferik Arter ve Karotis Damar Hastalıkları

Perikardit ve Myokardiler

Kalp Ritim Bozuklukları

Sınüzal Taşikardi, Sınüzal Bradikardi, Atrial Fibrilasyon, Atrial ve Ventriküler Prematüre Atımlar, Ventriküler Taşikardi vb.
 

Pacemakerli Hastaların Takibi

Bypasslı Hastaların Takibi

Stentli Hastaların Takibi

Akut ve Kronik Kalp Yetmezliği

Bağ Dokusu Hastalıklarının Kardiyak Manifestasyonları (Romatoid Artrit, Sistemik Lupus, Periartertis Nodoza, Bahçet hastalığı, Ankilozan Spordilit vb.)

Alkol, sigara, madde bağımlılarında görülen özel kalp tutumlarının tanı/tedavi ve takibi

Endokrin Sistem Hastalıklarında görülen Özel Kalp tutumları(Diabet, Hipotiroidi, Hipertiroidi vb.)

Doktorlarımız

Ayhan  Gürçağan

Uzm. Dr. Ayhan Gürçağan

Kardiyoloji

Medar Gölcük

Can Yoldaş Karakaş

Uzm. Dr. Can Yoldaş Karakaş

Kardiyoloji

Medar Gebze

Hakan  Özhan

Prof. Dr. Hakan Özhan

Kardiyoloji

Medar Sakarya

Hüsamettin Atasever

Uzm. Dr. Hüsamettin Atasever

Kardiyoloji

Medar Sakarya

Levend Ediş

Uzm. Dr. Levend Ediş

Kardiyoloji

Medar Sakarya

Neslihan Özlem Al

Uzm. Dr. Neslihan Özlem Al

Kardiyoloji

Medar Gölcük

Selçuk Doğan

Uzm. Dr. Selçuk Doğan

Kardiyoloji

Medar Ataşehir