Banner-aside
Uyku Laboratuvarı

Uyku apnesi, uyku sırasında kişinin solunumunun durması veya nefes alışverişinin yeterince yapılamamasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır.  Hepimizin az çok tanıyıp bildiği grip, nezle vb. hastalıkların dışında, bir de yakalandığımızı bile bilmediğimiz hastalıklar vardır. Bu hastalıklara yakalandığımızı fark etmeden aylar, hatta yıllar geçirebiliriz. Bunun sonucunda yaşam standartlarımız düşer ve verimli olamayız. Hatta bazen hayat kâbusa dönüşebilir.

Uyku apnesi Nedir?

Bazı durumlarda ise solunumun uyku esnasında yeterli olmaması kişinin fark edemeyeceği bir biçimde öylesine yoğunlaşır ki hasta uyanır ve gece uykusu bozulur.

Kaç Çeşit Uyku Apnesi Vardır?

3 çeşit uyku apnesi türü vardır. Bunlardan en sık görüleni obstruktif yani tıkayıcı uyku apnesidir ve hava yolundaki kasların gevşeyerek hava yolunu tıkaması sonucu oluşur. İkincisi ise santral uyku apnesidir. Daha çok beyin ve kalp rahatsızlıklarıyla birlikte seyreden santral uyku apnesi, solunum işlevinin başlatılamaması sonucu oluşur.Son olarak, tıkayıcı ve santral uyku apnesinin beraber görüldüğü durumlara miks tip uyku apnesi denir.

Belirtileri Nelerdir?

Uykudan nefes nefese uyanmak ve gürültülü horlamak, uyku apnesinin en belirgin özelliğidir.

Ayrıca birlikte uyunulan kişinin gözlemleri sonucu uyku apnesi kolayca fark edilebilir.

Gece uykusunun çeşitli sebeplerden dolayı bölünmesi ve bu durumun süreklilik kazanması, uyku apnesinin bir başka belirtisidir. Öte yandan gün içinde uyuklama, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık ve kronik yorgunluk gibi durumlarda da uyku apnesinden şüphelenilebilir.

Kimlerde Görülür?

Genetik yatkınlık ve Obezite, uyku apnesinin en sık görüldüğü durumlardır. Öte yandan burun tıkanıklığı, hava yolundaki problemler, kısa boyunluluk ve bademciklerin gerekenden büyük olması da uyku apnesine neden olabilir. Diyabetli ve Metabolik sendromlu kişilerde de, uyku apnesinin ortaya çıkma olasılığı vardır.

Nasıl Önlenir?

Uyku apnesi bazı durumlarda yatış pozisyonuna bağlı olarak ortaya çıkabilir. Her yatış pozisyonunda nefes alışveriş seviyeleri değişkenlik göstermektedir. Fakat düz yatıldığında boğazdaki hava yolunun tıkanma ihtimali daha yüksektir. Doğru teşhis yapıldıktan sonra yatış pozisyonu değiştirilerek ve sürekli hale getirilerek uyku apnesi kontrol altına alınabilir ancak bu durum her hastada geçerli değildir. Alkol, sigara kullanımı gibi alışkanlıkların bırakılması, gece yemelerinden vazgeçilmesi uyku apnesi olasılığı azaltan faktörlerdir.

 • Uyku Apnesinin Sonuçları
 • Kalp damar sistemi
 • Hipertansiyon
 • Kalp yetmezliği
 • Kalpte ritim bozuklukları
 • Ani ölüm
 • Solunum sistemi
 • Pulmoner yüksek tansiyon
 • Astıma yatkınlık
 • Sinir sistemi
 • Beyin damarlarında daralma
 • Gündüz aşırı uyku hali
 • Sabah baş ağrısı
 • Uykuda sara hastalığı
 • Huzursuz ve yetersiz uyku
 • Psikiyatrik
 • Bilişsel bozukluk
 • Anksiyete, depresyon
 • Genitoüriner sistem
 • Cinsel isteksizlik
 • Cinsel işlev bozukluğu
 • Gece idrara çıkma
 • İdrarda protein kaçağı
 • Mide bağırsak sistemi / Gastro özefajial reflü
 • Kan Hastalıkları (Polisitemi, kan alışkanlığının azalmasına neden olmakta)
 • Sosyal sonuçlar
 • Okul ve iş performansında azalma
 • Raporlu olma süresinin artması
 • Çocuklarda hiperaktivite
 • Sosyal ilişkilerde bozulma (Boşanmalar vs.)
 • Kazalar (Trafik, ev, iş)
 • Yaşamı tehdit eden ve yaşam standartlarını bozan sağlık sorunları ortaya çıkar