Aynı zamanda ayaktaki oluşabilecek tendon, damar ve sinir kesileri ve kopmalarının tedavileri de el cerrahisinin alanındadır.

Bu teknik ile gözle zor görülebilen iğne ve iplikler kullanılarak çapı 1mm’den daha küçük damar ve sinirler ameliyat edilebilirler.

Böylece kopan parmak, el, kol, ayak gibi organlar yerine takılabilmekte ve çok ince sinirlerin onarılması ile yerine takılan organın hissetmesi ve yeniden hareket etmesi sağlanabilmektedir.

Replantasyon

Kopmuş parmak, el ve ayak gibi organların, uygun koşullarda ve iyi muhafaza edilmiş şekilde hastaneye ulaştırılması sonrası tekrar vücuda dikilmesi ve işlevsel hale getirilmeye çalışılmasıdır.

Bu işlemde mikro cerrahi teknikler ve ameliyat mikroskopları kullanılmaktadır. İşlemin başarısı hastanın yaşına, ek hastalıklarına, sigara kullanımına ve yaralanmanın şiddeti gibi faktörlere bağlıdır.

Kopan Uzvun Taşınması

Kopan uzvu soğutulmuş ve temiz bir ortamda taşınması gerekmektedir, ancak bahsi geçen soğuk direk buz temasını içermemelidir. Kopan uzuv temiz bir bez yâda bir gazlı bezin içerisine sarıldıktan sonra bir torba içerisine konmalı. Daha sonra torba soğuk bir ortama bırakılmalıdır. Kesinlikle uzuv direk buz ile temas ettirilmemeli. Dokuların yerine tekrar dikilip dikilemeyeceği kararı mikro cerrahi ekibine bırakılmalı ve ele geçen tüm doku parçaları hastaneye getirilmelidir.