Çocuk hastalar ve kapalı alan korkusu olan yetişkin hastalar için anestezili MR hizmeti vermekteyiz.