Eğitim   - Medar Hastaneleri

Medar Hastaneleri İnsan Kaynakları

Hemen Başvur

Eğitim

En önemli yatırmın insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde olan Medar Hastaneler Grubu eğitim ve gelişim faaliyetlerini yıl boyunca sürdürmektedir.

Personellerin oryantasyon eğitimi ile başlayan eğitim süreçleri kurumda çalıştıkları süre boyunca gerek kişisel gerek mesleki eğitimlerle devam eder. 

Kurum içerisindeki ya da ulusal kongre/ seminer eğitim etkinliklerinin ölçülmesi adına personellerin eğitim ölçüm ve değerlendirmeleri yapılmakta ve yıllık eğitim planlarımızda personellerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır.