Op.Dr. Tolga KAPLAN  - Medar Hastaneleri

Op.Dr. Tolga KAPLAN

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Tolga Kaplan
Doğum Yeri - Yılı : Ankara - 1974
Akademik Ünvan : Op. Dr.
Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

 • Ankara Ayrancı Lisesi, 1986
 •  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999

İş Deneyimi

 • 1997-1999: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; Pratisyen Hekim
 • 1999-2004: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D; Araş. Gör.
 • 2004-2005: Ardahan Devlet Hastanesi; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 2005-2005: Van Asker Hastanesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Seyyar Cerrahi Hastanesi; Tbp.tgm.
 • 2005-2006: Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 2006-2011: MedicalPark Bursa Hastanesi; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 2011-2011; Aksaray Devlet Hastanesi; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 2011-2013: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 2013- 2018: Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 2018- : Sakarya Özel Konak Hastanesi; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Özellikli İlgi Alanları

 • Artroplasti, Ortopedik Onkoloji, Ortopedik Travmatoloji, Erişkin Rekonstrüktif Eklem Cerrahisi, Omurga Cerrahisi

Doktora Tezi

 • Tolga KAPLAN, (2004)., Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Perkütan Kanüle Vida Ve Dinamik Kompresyon Tipi Plak-Vida Uygulamalarının Karşılaştırmalı Sonuçları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.

Ödüller

 • XI. Akif Şakir Şakar Günleri; Kırıkların Konservatif Tedavisi, İstanbul, 2002. Yalancı yokluk duyusu: ön çapraz bağ kopmasına özgü bir belirti olabilir mi?
  Demiağ B., Kaplan T, Klinik Çalışma Dalında Üçüncülük Ödülü

Katılmış olduğu kurs, seminer ve sertifikasyon programları;

 • Helikobakter Pylori infeksiyonu ve peptik ülser ilişkisi, 1995
 • RAD’95 Tıbbi görüntüleme ve Radyoloji Kongresi
 • XI. Ulusal Artroplasti Kongresi, 2019
 • Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları-II 2000
 • 2.Artroplasti Toplantısı, 2001
 • CD Horizon enstrümantasyonun omurganın değişik patolojileirnde temel kullanım ve uygulama prensipleri kursu, 2001
 • IV.Pediatrik Ortopedi Kursu, 2001
 • XVII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2001
 • Travmalı Hastaya Yaklaşım Kursu-I, 2002
 • Travmalı Hastaya Yaklaşım Kursu-II, 2002
 • XXI. Akif Şakir şakar Günleri, kırıkların konservatif tedavisi, 2002
 • VIII. Temel İlizaroz Kursu, 2002
 • 9. Infantile kalça ultrasonografisi okuma ve değerlendirme kursu, 2003
 • SRS Travelling Feloowsip; pediatric spinal deformities, 2003
 • IV. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 2003
 • XVIII: Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2003
 • Artroplasti Kış Toplantısı, 2004
 • Travmalı Hastaya Yaklaşım Kursu-III, 2004
 • Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu, 2004
 • 2. Ortak Alt ve Üst ekstremite sinir blkları kursu, 2004
 • The 2. Minimally invasive spinal surgery cadaver course, 2005
 • Acıbadem-Harvard Tıp Günlei; Ortopedi Travmatoloji ve Rehabilitasyon, 2006
 • 4. Artroplasti Kış Toplantısı, 2006
 • SRS European and Middle east meeting, 2006
 • AO Spine Interactive Course, 2006
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim programı Kursu, 2007
 •  5. Artroplasti Kış Toplantısı ve 6. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 2007
 • Advanced Approaches and Techniques (osteotomies) in the Thoracolumbar Spine Instructional Course, 2008
 • XIII.İlizarov Kursu, 2008
 •  1st ISMISS Congress, minimal invasive spine surgery and interventional treatments, 2008
 • AO Spine Advances Course Trauma&Tumor, 2007
 •  AO Spine Advances Course in Deformity Treatmen, 2008
 • 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 2010
 •  9. Artroplasti Kış Toplantısı ve 9.Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 2011
 •  9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, 2011
 • AO Spine Principles Course, Spinal Trauma, 2011
 •  10. Artroplasti Kış Toplantısı, 2012
 • 11. Artroplasti Kış Toplantısı ve 10.Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 2013
 • TOTDER –set eğitim toplantısı; ortopedide cerrahi komplikasyonlar,2013
 • Kas iskelet sistyemi metastazlarına güncel yaklaşımlar, 2013
 • 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2014
 • 7. Ulusal Artroplasti kongresi, 2014
 • International State of the Art Meeting on Mobile Bearing principles, 2015
 • 25. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2015
 • XII. Uludağ ortopedi ve Travmatoloji Günleri, XIII.Artroplasti Kış Toplantısı, 2015
 • 9. Ulusal Artroplasti toplantısı, 2016
 • 17tf EFORT Congress, 2016
 •  Oxford Partial Knee ınstructional Course, 2016 
 • XIV. Uludağ ortopedi ve travmatoloji Günleri, 2018
 •  Arthroschool- advanced surgical techniques in the knee joint cadaver course, 2019
 •  XI. Ulusal artroplasti Kongresi, 2019
 • Complex Primariy and Rezision Knee, 13-14 Semptember 2019- İstanbul

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Enhancement of Tendon-Bone Healing of Anterior Cruciate Ligament Grafts by Blockage of Matrix Metalloproteinases. Demirag B, Sarısozen B, Ozer O, Kaplan T, Ozturk C. J Bone Joint Surg Am. 87: 2401-2410Chirurgie de la main 33 (2014) 384–389. Comparison of results after surgical repair of acute and chronic ulnar collateral ligament injury of the thumb. H. Basar, B. Basar, T. Kaplan, B. Erol, C. Tetik Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
 • AANA 22nd annuel meeting; 24-27.2003, “E”-Posters, Phoenix, Arizona- USA: The deceptive absence sign: a new sign of rupture of the anterior cruciate ligament. Burak Demirag, Tolga Kaplan
  EFORT 2016;
 • Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(3):199-202
  Yalancı yokluk duyusu: ön çapraz bağ kopmasına özgü bir belirti olabilir mi?
  The false sense of absence of the lower extremity below the knee: Is it a specific sign for anterior cruciate ligament ruptures?
  Burak Demirağ, Tolga Kaplan
 • Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2012;18 (1):65-70
  Comparative results of percutaneous cannulated screws, dynamic compression type plate and screw for the treatment of femoral neck fractures
  Femur boyun kırıklarının tedavisinde perkütan kanüle vida, dinamik kompresyon plak ve vidanın karşılaştırmalı sonuçları
  Tolga Kaplan, Burak Akesen, Burak Demirağ, Sadık Bilgen, Kemal Durak
 • Sakarya Medical Journal 2014;4(2):60-65
  Obstetrik Brakial Pleksus Felci: Obstetric Brachial Plexus Palsy
  Tolga Kaplan, Hakan Başar
 • Sakarya Medical Journal 2014;4(3):125-128
  Sakarya ilindeki Erişkinlerde Patella Tiplerinin Dağılımı: Dissociation of patella Types in Sakarya Cities Adult Population
  Tolga Kaplan, Hakan Başar, Mustafa Erkan İnanmaz
 • Konuralp Tıp Dergisi 2014;6(1):47-52
  Ön Çapraz Bağ Yırtıklarının Dört Katlı Otojen Hamstring Tendon Grefti İle Artroskopik Rekonstrüksüyonu.
  Başar H, İnanmaz ME, Erğan V, Kaplan T, Köse KÇ.
 • Marmara Medical Journal, Volume 27, Issue 2, May 2014
  Parsiyel ve tam kat rotator manşon yırtıklarında artroskopik cerrahinin etkinliğinin subakromiyal sıkışma sendromu tedavisindeki kadar başarılı olup olmadığının karşılaştırılması: Comparison of results of arthroscopic treatment for partial and total thickness tears of the rotator cuff with results of arthroscopic treatment for the subacromial impingement syndrome
  Hakan Başar, Betül Başar, Mustafa Erkan İnanmaz, Tolga Kaplan, Onur Başcı

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
  - IVth Turkish Orthopaedic Oncology Congress; 3-5 October 2002, Istanbul. Sözlü Bildiri
 • Pelvis Tümörlerinde Cerrahi Tedavi
  Ufuk Aydınlı, Salim Ersözlu, Tolga Kaplan, Gülaydan Filiz, Türkan Evrensel, Yurtkuran Sadıkoğlu,  Meral Kurt
 • XVIII. Mili Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi; 18-23 Ekim 2003, İstanbul. Poster Sunumu
  Halluks Valgusta Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız.
  Bilgen ÖF, Sarısözen B, Durak K, Temiz A, Kaplan T, Özer Ö.
 • 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi; 11-15 Mayıs 2011:Poster Sunumu
  Kompleks bölgesel ağrı sendromlu hastalarımızın klinik özellikleri
  Emre Lakşe, Ferda Erkişi, Tolga Kaplan
 • Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi; 23-26 Mayıs 2012, Gaziantep. Sözlü Bildiri
  Uç Yan Mikrovasküler Anastomozda Kontinü Horizontal Mattress Dikiş Tekniği: Deneysel Çalışma.
  Başar H, Kaplan T, Çalışkan İ, Tetik C.
 • 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi; 12-16 Kasım 2014: Sözlü Bildiri
  Ön Çapraz Bağ Onarımında Hamstring Otogreft İle Allogreft Kullanımının Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Hakan Başar, Tolga Kaplan, Mustafa Erkan İnanmaz, Betül Başar, Alper   Kurtoglu, Eren Kıran, Mustafa Uysal
 • 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi; 12-16 Kasım 2014: Poster Sunumu
  Çocuk Suprakonduler Humerus Kırığı Cerrahi Tedavisinde Anterior Kubital Girişimle Damar-Sinir Diseksiyonu Sonrasi Açık Redüksüyon Ve Perkütan Pinleme
  Tolga Kaplan, Hakan Başar, Alper Kurtoğlu, Ahmet Çağrı Uyar, Mustafa Uysal, Mehmet Türker
 • 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi; 12-16 Kasım 2014: Poster Sunumu
  Aynı Seansta Bilateral Total Diz Protezi Uygulanmasi Kısa Dönem Sonuçları; SÜEAH Deneyimi
  Tolga Kaplan, Hakan Başar, Alper Kurtoğlu, Deniz Alptekin, Mustafa Uysal, Mehmet Türker
 • 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi; 12-16 Kasım 2014: Poster Sunumu
  Metakarp Kırıklarında Miniplak Vida İle Osteosentezin Fonksiyonel Sonuçları
  Hakan Başar, Tolga Kaplan, Betül Başar, Ali Murat Başak, Alper Kurtoglu, Mehmet Türker
 • 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi; 12-16 Kasım 2014: Poster Sunumu
  Çocuk Suprakonduler Humerus Kırığı Acil Cerrahi Tedavisinde Ultrason Yardımlı Brakiyal pleksus Bloğu Uygulanması: Vaka Serisi
  Tolga Kaplan, Fikret Bayar, Tolga Ergönenç, Hakan Başar, İslam Çalışkan, Mustafa Uysal, Mehmet Türker
 • 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi; 12-16 Kasım 2014: Poster Sunumu
  Hallux Valgus Cerrahisinde Kisa Dönem Sonuçlarimiz: SÜEAH Deneyimi
  Tolga Kaplan, Hakan Başar, Alper Kurtoğu, Eren Kıran,  Mustafa Uysal
 • 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi; 12-16 Kasım 2014: Poster Sunumu
  Kompartman Sendromu Tanısıyla Fasyatomi Açılan Hastalarda Klinik Sonuçlarımız
  Ahmet Çağrı Uyar, Eren Kıran, İslam Çalışkan, Tolga Kaplan, Mustafa Erkan İnanmaz, Mustafa Uysal
 • 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi; 12-16 Kasım 2014: Poster Sunumu
  Total Diz Arroplastisi Sonrasi Erken Enfeksiyonun Belirlenmesi İçin Febril Yanıtın Önemi
  Tolga Kaplan, Hakan Başar, Eren Kıran, Mustafa Uysal, Mehmet Türker, Alper Kurtoğlu
 • 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi; 12-16 Kasım 2014: Poster Sunumu
  İleri Yaş İnstabil İntertrokanterik Kalça Kırıklarının Tedavisinde Erken Tam Yük Mobilizasyon; İnterfragmantal Boyun Kesisi İle Bipolar Parsiyel Protez Uygulanması
  Tolga Kaplan, Hakan Başar, Deniz Alptekin, Alper Kurtoğlu, Mustafa Uysal, Mehmet Türker
 • 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 15-18 Mayıs 2014, Bursa, Türkiye. Sözel sunum
  Ulnar Sinir Yaralanmalarında Cerrahi Tedavinin Sonuçlarının Yaralanmanın Seviyesine Ve Tipine Göre Karşılaştırılması.
  Hakan Başar, Tolga Kaplan, Mustafa Erkan İnanmaz, Ali Murat Başak, Kamil Çağrı Köse,Betül Başar,Cihangir Tetik.
 • 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 15-18 Mayıs 2014, Bursa, Türkiye. Sözel sunum
  Başparmak Ulnar Kollateral Ligaman Yırtıklarının Ve Avülsiyon Kırıklı Yaralanmalarının Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Hakan Başar, Kamil Çağrı Köse, Eyüp Sabri Öncel, Mustafa Erkan İnanmaz, Tolga Kaplan, Betül Başar, Cihangir Tetik
 • Acta Orthopaedıca Et Traumatologıca Turcıca Cilt (Vol.49) Suppl. 1, Ekim (October) 2015
  The Neutrophıl To Lymphocyte Ratıo (Nlr) And Mortalıty In Elderly Patıents Wıth Hıp Fracture
  Temiz A, Kaplan T, Atıcı T.
 • Temiz Aytun,Kaplan Tolga,Atici Teoman (2015). Kalça Kırıklı Ileri Yas Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı ile Ameliyat Sonrası Mortalitenin Iliskisi.
  25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, (Kontrol No: 1536379)

Bu Bölüme Ait Diğer Doktorlar