Prof. Dr. Hakan ÖZHAN  - Medar Hastaneleri

Prof. Dr. Hakan ÖZHAN

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Hakan ÖZHAN
Doğum Yeri - Yılı : Yalova / 1973
Akademik Ünvan : Prof. Dr.
Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

 • Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997
 • Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı: İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitiüsü 2002

İş Deneyimi

 • Özel TEM Hastanesi, İstanbul 2003 – 2004
 • Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör; Düzce Üniversitesi 2004-2016
 • Klinik gözlemci; Cleveland klinik, OHIO, ABD, 2006
 • Bezmialem Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği,2013
 • İstanbul Üniversitsi Çapa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği,2014
 • Özel Atakent Hastanesi, 2018

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 • 105 uluslararası makale, 55 uluslararası bildiri, 75 yurtiçi makale, 140 yurtiçi bildiri, 1 bilimsel kitap, 3 kitapta bölüm yazarlığı
 • ECFMG (Educational Commission For Foreign Medical Graduates) ABD

Uzmanlık Alanları

 • Kalp hastalıklarının tıbbi ve girişimsel tedavisi
 • Koroner Anjiyografi
 • Anjiyoplasti, Stent (Kompleks işlemler dahil)
 • Pacemaker, ICD implantasyonu
 • Kardiyak resenkronizasyon tedavisi
 • Elektrofizyolojik çalışma,
 • Aritmilerin RF ile Ablasyonu
 • ASD, VSD kapatılması
 • Kompleks koroner işlemler (bifurkasyon, LMCA, CTO)
 • Akut stroke, PAH işlemleri

Bu Bölüme Ait Diğer Doktorlar