Op.Dr. Fahri YILMAZ  - Medar Hastaneleri

Op.Dr. Fahri YILMAZ

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Fahri YILMAZ   
Doğum Yeri - Yılı : Kırşehir - 1970
Akademik Ünvan : Op. Dr.
Yabancı Dil :  

Eğitim

 • Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

 • GATA Genel Cerrahi Kliniği
 • Çanakkale Deniz Hastanesi
 • Gölcük Asker Hastanesi

Uzmanlık Alanları

 • Kasık ve göbek fıtıkları
 • Guatr ve diğer tiroid bezi hastalıkları cerrahisi
 • Meme hastalıkları ve güncel cerrahisi (sentinel lenf nodu biyopsisi)
 • Hemoroid ve diğer anal bölge hastalıkları
 • Varis hastalıkları, ameliyatları ve skleroterapi
 • Deri ve deri altındaki tüm kitleler
 • Tümörler
 • Pilpnidal Sinüs(kıl dönmesi)
 • Karaciğer, Safra kesesi, Dalak ve Pankreas hastalıkları ve cerrahisi
 • Saçlı deride kitle ve kistik oluşumlar
 • Gastroskopi-Kolonoskopi
 • Mide Botoksu
 • Mide Balonu

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 • 09/2005 VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Istanbul
 • 10/2004 1.Deniz Tıbbi sempozyumu Gölcük Dz. Hastanesi
 • 12/2003 Inguinal hernilerde videoendoskopinin yeri Kasımpaşa Dz. Hastanesi
 • 05/2003 Ulusal tıbbi NBC savunması sempozyumu GATA Ankara
 • 12/2002 Kitlesel yaralanmalarda acil yardım ve sağlık hizmetlerinin organizasyonu Kasımpaşa Dz. Hastanesi
 • 11/2002 Akut koroner sendromlar sempozyumu Gölcük Dz. Hastanesi
 • 06/2000 Eurosurgery 2000 & Turkish Surgical Congress İstanbul
 • 10/1998 Genel Cerrahi Günleri GATA Ankara
 • 04/2000 Hastane Enfeksiyonları: Önemi ve önlenmesi sempozyumu Ankara Numune Hastanesi
 • 12/1999 Mikrocerrahi kursu GATA Ankara
 • 11/1996 İleri kardiak yaşam desteği-travmalarda ve savaş alanında ileri yaşam desteği (ADVANCED) GATA Ankara
 • 09/1993 İlk ve acil yardım, acil tıp, temel yaşam desteği (Basic) GATA Ankara
 • 10/2000 Varislerde Skleroterapi kursu Ankara
 • 10/2000 Hemoroidlerde Skleroterapi Kursu Ankara
 • 05/2007 Temel Laparoskopik Cerrahi Teknikler Kursu GATA Ankara
 • 07/2007 Gastrointestinal Endoskopi Kursu, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi ANTALYA
 • 03/2008 Temel İşyeri Hekimliği Kursu (Kocaeli Tabip Odası)
 • 06/2011 ÇSGB İşyeri Hekimliği Kursu Ve Sertifikası

Yayınlar

 • 06/2001 Deneysel Kolitte Koruyucu Etki Kolon Ve Rektum Hst. Dergisi
 • 03/2001 Kemik İliği Transplantasyonu Nedeniyle Uzun Süreli Santral Kateter Uygulamaları Gülhane Tip Dergisi
 • 10/2000 Deneysel Kolitte Metilen Mavisi, Mesalazin Ve Mizoprostolün Protektif Etkileri Uzmanlık Tezi
 • 06/2000 Laparoskopik Kolesistektomiden Açık Kolesistektomiye Geçiş Nedenleri Eurosurgery 2000
 • 06/2000 Laparoskopik Kolesistektomilerde Postoperatif Olarak Saptanan Safra Yolu Yaralanmaları Eurosurgery 2000
 • 06/2000 Bir Eğitim Hastanesinde Operasyon Geçirmiş Hastalarda Hastane Enfeksiyonlarının Maliyetlerinin Araştırılması Eurosurgery 2000
 • 12/1999 Rekürren Laringeal Sinir Diseksiyonunun Morbiditeye Etkisi Cerrahi Dergisi
 • 10/1999 Rekürren Laringeal Sinir Diseksiyonu 1.Ulusal Tiroid Cerr. Kongresi
 • 10/2007 Acil Servis Mimarisi, Standartları Ve Acil Hasta Bakım Prensiplerinin Değerlendirilmesi Beykent Üniversitesi Bitirme Projesi
 • 07/2013 Temel Endoskopi Eğitimi Belgesi (Türk Cerrahi Derneği)
 • 01/2014 Güvenli Laparoskopik Kolesistektomi Kursu (Marmara Ü.Genel Cerrahi A.D Ve ELCD)

Bu Bölüme Ait Diğer Doktorlar