Op. Dr. Emre KORKMAZ  - Medar Hastaneleri

Op. Dr. Emre KORKMAZ

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Emre KORKMAZ
Doğum Yeri - Yılı : 1976
Akademik Ünvan : Op. Dr.
Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi    1994-2000
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi     2002-2009

İş Deneyimi

 • Akdeniz Üniversitesi Hastanesi    2002-2009
 • Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi    2010-2011
 • Özel Elazığ Damla Hastanesi    2011-2012
 • Özel Muğla Yücelen Hastanesi    2012-2020

Uzmanlık Alanları

 • Kafa travmaları ve beyin yaralanmaları(diffüz aksonal yaralanma, beyin parenkim yaralanmaları), kazalara bağlı beyin kanamaları (Travmatik selebral hemorajileri), kafa tası tümörleri, menenjiomalar, gliomalar, beyin kanamaları, beyin karıncıklarında sıvı toplanması(hidrosefali),araknoid kistler, saçlı deri veya deri altı kitleleri, saçlı derideki yağ bezeleri.
 • Omurga ve omurilik hastalıkları ile ilgili operasyonlar
 • Boyun fıtıkları/servikal disk hastalıkları (laser ve microcerrahi yöntemleriyle), bel omurga kanalı darlığı (lomber stenozis),omurilik tümörleri (spinal kord tümörleri), omurgadaki kırıkların konservatif ve cerrahi yöntemle tedavileri,
 • Sinir sıkışmaları; el bileği (karpal tünel sendromu), dirsek (ulnar sinir tuzaklanması), diz yanı (peroneal sinir tuzaklanması) ve sinir kesilerinin tamiri.
 • Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde yapılan ameliyatlar ve tedaviler
 • Mikrodiskektomi yöntemi ile bel fıtığı ve boyun fıtığı operasyonları
 • Bel kaymasının cerrahi tedavisi
 • Boyunda omurilik kanalı darlığı
 • Full endoskopik sistemle bel ve boyun fıtığı ameliyatları
 • Hidrosefali
 • Lumboperitoneal Şant Ameliyatları
 • Beyin İçi Kanamalar: Ekstradural ve Subdural Hematomlarda
 • Kafatası Kırıklarının Cerrahi Tedavisi: Çökme kırıkları
 • Kafatasındaki ameliyat ve kırıklara bağlı şekil bozukluklarının düzeltilmesi: Kranioplasti Ameliyatı

Üye Olunan Dernek ve STK lar

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Nöroşirürji Derneği

Bu Bölüme Ait Diğer Doktorlar